Zainteresowanie literaturą

Literatura piękna stanowi element którym spotykamy się już we wczesnym dzieciństwie. Dotyczy to szczególnie kobiet, które w pierwszych latach swojej nastoletniości zaczytują się pięknymi powieściami z wątkiem miłosnym w tle. Ponadto w szkołach istnieje system obowiązkowych lektur, znajdujących się najczęściej w zakresie literatury polskiej. Zainteresowanie literaturą na tym etapie może być zarówno rozbudzane i pielęgnowane, jak i zaduszane. Wszystko to zależy bezpośrednio od nauczycieli polskiego, oraz rodziców, których zadaniem jest zaszczepienie w dziecku ciekawości świata i chęci rozwoju w zakresie zdolności językowych, oraz wysławiania się i pisania zgodnie z zasadami języka polskiego. Książku mają również inne zalety – pobudzają wyobraźnię. O ile w wieku dziecięcym wyobraźnia ta jest wystarczająco rozbudzona, o tyle z wiekiem drastycznie maleje. Ograniczenia te przychodzą wraz ze schematami szkolnymi, którym należy się podporządkować i ustawić swoje myślenie zgodnie z ich przebiegiem. Jest to błędne, gdyż to właśnie wyobraźnia umożliwia rozwój intelektualny i kształtowanie swoich celów oraz pasji. Pozbawienie dziecka wyobraźni sprawia, że w przyszłości może ono dokonać złych wyborów życiowych i zawodowych.

Dodaj komentarz